Algemeen

In deze privacyverklaring geven we aan hoe we de informatie die je aan StEP Noordoostpolder verstrekt bij het bezoeken van deze website en tijdens correspondentie met ons, gebruiken en beschermen.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer je onze website bezoekt, kunt je contact met ons opnemen via de betreffende contactformulieren op de website. Hiermee verzamelen we de informatie die je invult, waaronder je voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, adresgegevens en je vraag. Je kan ook contact met ons opnemen via e-mail, via de contactgegevens op deze website, via onze social media kanalen en via onze evenementenwebsites. Als je contact met ons opneemt, verzamelen we je naam, telefoonnummer, emailadres en alle andere informatie die je ons verstrekt en die we nodig hebben om je verder te helpen en om met je te kunnen communiceren.

Als je jezelf abonneert op onze marketingcommunicatiemiddelen, verzamelen wij de informatie die je ons verstrekt, waaronder je e-mailadres, de onderwerpen waarvoor je updates of verdere informatie wenst te ontvangen en alle andere informatie die je besluit aan ons te verstrekken, zoals je naam, bedrijf en telefoonnummer. Je kan je altijd afmelden voor deze berichten door op de afmeldlink in de footer van onze mailings te klikken en de instructies op te volgen.

Als je één van onze klanten, leveranciers of prospects bent, kunnen wij beperkte persoonlijke gegevens verwerken in het kader van onze zakelijke relaties met jou, bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit je naam, bedrijf en functie, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bestelgegevens en indien van toepassing, KvK nummer, btw-nummer, IBAN.

We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze websites via cookies. Bekijk het gedeelte “Cookies” hieronder en onze Cookie verklaring voor meer informatie.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Wij gebruiken de informatie die je ons verschaft wanneer je contact met ons opneemt bijvoorbeeld in verband met vragen, deelname aan evenementen, opmerkingen of klachten die je indient, om zaken met je te doen en voor ons legitieme belang om met je te communiceren over onze producten en diensten.

Als je één van onze klanten, leveranciers of prospects bent, gebruiken wij jouw gegevens om ons contract met je op te stellen en uit te voeren. Dit kan inhouden het verifiëren van jouw identiteit, het communiceren met je en het regelen van de levering van producten en diensten. Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor onze legitieme belangen van het documenteren en beheren van onze interne administratie.

We gebruiken de gegevens die we verkrijgen door het gebruik van onze website voor marktonderzoek in het kader van onze legitieme belangen om onze producten en diensten te verbeteren en om producten en diensten op maat te kunnen aanbieden aan onze klanten en prospects.

Wij gebruiken de informatie die je ons verstrekt via onze website (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie middelen) om je informatie te sturen over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie op basis van de interesses die je ons hebt gegeven. Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kun je dit aangeven door de instructies te volgen in de links in de footer van onze mailings.

Indien nodig, kunnen wij jouw gegevens gebruiken om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en voor ons legitieme doel om onze wettelijke rechten te beschermen, bijvoorbeeld in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevende en/of onderzoeksdoeleinden. Dit kan het delen van jouw gegevens met derden omvatten, zoals overheidsinstanties of wetshandhavingsfunctionarissen.

Wanneer delen we jouw persoonlijke gegevens met derden?

Indien dit nodig is voor de uitvoering van een door jou bij ons gevraagde dienst, voor de uitvoering van een door jou geplaatste order of voor het opvolgen van jouw vragen, kunnen wij jouw gegevens delen met andere partijen die nodig zijn voor de uitvoering van jouw verzoek. Externe dienstverleners verwerken jouw gegevens namens StEP Noordoostpolder voor bovenstaande doeleinden. Wanneer we jouw gegevens met deze partijen delen, stellen we jou hier vooraf van op de hoogte.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren informatie over jou slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.

Ben je bijvoorbeeld klant of leverancier van StEP Noordoostpolder, dan bewaren wij jouw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die jij of jouw onderneming met ons onderhoudt en na beëindiging van die relatie zo lang als nodig is om de hiervoor genoemde doelen te bereiken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals belastingverplichtingen. Informatie die wij verzamelen als gevolg van het feit dat je jezelf hebt geabonneerd op onze marketingcommunicatie middelen wordt opgeslagen totdat je besluit je abonnement op te zeggen.

Hoe beschermen we je gegevens?

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om de informatie die wij van jou verwerken te beschermen en te beveiligen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht StEP Noordoostpolder te vragen om een overzicht van de informatie die wij over je hebben en tevens bepaalde gegevens te corrigeren of te verwijderen, de verwerking van jouw gegevens te beperken, dan wel StEP Noordoostpolder te vragen een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties. Je kunt ook bezwaar maken tegen enige verwerking van jouw gegevens en wanneer StEP Noordoostpolder jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens heeft gevraagd, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken.

We hopen dat we jouw vragen over de manier waarop we je gegevens verwerken kunnen beantwoorden. Als je je zorgen maakt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met info@stepnop.nl. Als je jezelf wilt afmelden voor het ontvangen van marketingberichten van ons, kun je dit te allen tijde doen via de link “afmelden” onderaan dergelijke mailings.

In het geval van onopgeloste problemen, heb je het recht om contact op te nemen met je lokale gegevensbeschermingsautoriteit. We hopen dat dit niet nodig zal zijn en verzekeren je dat we ons best zullen doen om eventuele ontevredenheid op te lossen.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere interessante websites. Echter, zodra je gebruik hebt gemaakt van deze links om onze website te verlaten, dien je er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die je verstrekt tijdens je bezoek aan dergelijke websites en vallen dergelijke websites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en kijk naar de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies op onze websites vereisen het gebruik van “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. We gebruiken cookies om te meten welke pagina’s worden bezocht en welke functies het meest worden gebruikt. Dit stelt ons in staat om onze website voortdurend te verbeteren om aan de behoeften van onze bezoekers te voldoen.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, bekijk je onze Cookie verklaring.

Vragen?

Als je vragen hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: info@stepnop.nl

Wijzigingen en toepasselijk recht

StEP Noordoostpolder kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door het actualiseren van deze pagina. Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.