Tulpenfestival Noordoostpolder

Eindeloos populair

Geschiedenis van de tulp

Tulpen komen oorspronkelijk uit Turkije en zijn pas in de zestiende eeuw in ons land geïntroduceerd. Het woord tulp komt van het Latijnse woord Tulipa: de bloem die lijkt op een tulband.

In de zestiende eeuw kwam de tulp naar Nederland. De plantkundige Carolus Clusius speelde daarbij een belangrijke rol. Via zijn netwerk kwam de tulp bij veel welgestelden in ons land terecht. In de zeventiende eeuw werd de tulp zo populair, dat er een echte windhandel ontstond, waarbij veel geld voor één enkele tulp werd betaald. Na die windhandel bleef de tulp in Nederland populair. De commerciële teelt breidde zich in de negentiende eeuw uit van Haarlem richting de Bloembollenstreek en kwam in de 20e eeuw ook in andere delen van Nederland terecht, zoals de kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Tulpen in Noordoostpolder
De polder viel officieel droog op 9 september 1942. Daarna is Noordoostpolder in razendsnel tempo ingericht en ontwikkeld. Zo ontstond er een uniek landbouwgebied. Begin jaren zestig werden de eerste tulpen in de polder geplant. De grond in Noordoostpolder is hier bijzonder geschikt voor. Tegenwoordig worden er ieder jaar zo’n 2000 hectare tulpen aangeplant. Deze leveren samen bijna 1 miljard verkoopbare bollen op. Naast tulpen worden er ook lelies, gladiolen en blauwe druifjes in Noordoostpolder geteeld. Noordoostpolder is in oppervlakte het derde bloembollenteeltgebied van Nederland.

Ook tulpen in de winter
Tulpen bloeien met name in het voorjaar. Toch is het al heel lang mogelijk om ook in andere tijden van het jaar bloeiende tulpen te kopen: dit is het werk van tulpentelers, de zogenaamde broeiers. Broeiers kopen in de zomer tulpenbollen om deze in de winter in bloei te trekken. De tulpenbollen krijgen in het najaar een temperatuurbehandeling in een koelcel. De bol denkt dan dat het winter is. Na die kou brengt de broeier de tulpen naar een warme kas waar de bol binnen enkele weken in een bloeiende tulp verandert. De bloemen worden afgesneden en in bossen verkocht. In de zomer begint het proces opnieuw.

#tulpenfestival
Like ons!Volg ons!